Que facemos >  

PROGRAMA DE PRISIÓNS

XERAMOS OPORTUNIDADES PARA O CAMBIO

Abrimos a prisión á sociedade, rompendo tópicos e barreiras. O noso programa para persoas privadas de liberdade  pretende facilitar a reinserción social de reclusos e reclusas como medida para previr a súa reincidencia delituosa.

  • EnPezas
  • Apoio ao desenvolvemento social e persoal de xoves que se atopan cumprindo condena

  • Proxecto Movemento Social
  • Mellora das competencias sociolaborais e comunicativas de persoas reclusas e persoas con diversidade funcional