Que facemos >  

PROGRAMA DE PRISIÓNS

XERAMOS OPORTUNIDADES PARA O CAMBIO

Abrimos a prisión á sociedade, rompendo tópicos e barreiras. O noso programa para persoas privadas de liberdade  pretende facilitar a reinserción social de reclusos e reclusas como medida para previr a súa reincidencia delituosa.

  • Olladas XENEROsas
  • Sensibilización en igualdade de oportunidades e contra a violencia de xénero