Que facemos >  

PROGRAMA DE CIDADANÍA

ENREDÁNDONOS COA ACCIÓN SOCIAL

Propiciamos unha cidadanía activa, creando nexos de unión entre distintos sectores da sociedade, a través de campañas de sensibilización e Responsabilidade Social  Empresarial.

  • Proxecto Presentes
  • Acompañamento e mentoring para persoas desempregadas en situación vulnerable

  • Emprega Bitácora
  • Definición do obxectivo profesional e coñecemento do mercado laboral para persoas desempregadas

  • Proxecto Atendo-T
  • Orientación para a realización de xestións e trámites administrativos online e apoyo emocional a pèrsoas en situación de dificultade