Que facemos >  

PROGRAMA DE CIDADANÍA

ENREDÁNDONOS COA ACCIÓN SOCIAL

Propiciamos unha cidadanía activa, creando nexos de unión entre distintos sectores da sociedade, a través de campañas de sensibilización e Responsabilidade Social  Empresarial.