Que facemos >  

Movemento APES

  • Coñece o noso movemento
  • Dende - Ata: 15/09/2008 - Actualmente

Para quen?
Ao movemento  APES pódese sumar calquera persoa, organismo ou entidade interesada en apoiar a persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade social ou en crear unha rede de prevención de condutas ou comportamentos que poñan en risco a convivencia social como o vandalismo, acoso escolar, abuso de drogas e alcol, etc..

Para que?
O obxectivo do Movemento  APES é crear en Ourense unha rede para sensibilizar á sociedade acerca das distintas formas de delincuencia. Trátase de concienciar á xente, empresas e diferentes entidades ourensás acerca da importancia de atallar a delincuencia antes de que apareza; de forma que se impliquen e adquiran un compromiso coa prevención.Para iso dotamos aos diferentes colectivos dos coñecementos e ferramentas necesarias para que a identifiquen e combatan.

Así mesmo, impulsamos o traballo colaborativo para ofrecer acompañamento e orientación sociolaboral a colectivos vulnerables co obxectivo de previr condutas de risco propiciadas pola posibilidade de verse nunha situación de exclusión social.

Por que?
En  APES contamos con anos de experiencia traballando con persoas privadas de liberdade, dedicando especial atención ao estudo do feito delituoso e ás diferentes metodoloxías de prevención. Con Movemento  APES, poñemos a disposición da cidadanía os coñecementos adquiridos e fomentamos a implicación social como elemento fundamental de prevención.

Ademais, existen determinados comportamentos e condutas de risco que se poden detectar e minimizar, previndo así a delincuencia e o mal que causa, tanto á sociedade como á persoa que comete o delito.  É importante prestar especial atención ás persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade, dotándoas de recursos que lles permitan mellorar a súa situación persoal, social e laboral e rexeitar devanditos comportamentos negativos.Como traballamos
En  APES levamos a cabo accións co alumnado que fomentan a súa implicación social, de forma que van adquirindo valores e hábitos que axudan a previr posibles condutas de risco propias da delincuencia. 

Doutra banda, en noso programa Cidadanía Activa, desenvolvemos proxectos para orientar laboralmente a persoas de colectivos vulnerables e ofrecer formacións e talleres que melloren a súa empregabilidade, xa que o acceso ao mercado laboral é fundamental para evitar o risco de exclusión social. 

Ademais desenvolvemos accións encamiñadas á reinserción social e laboral das persoas privadas de liberdade, fomentando habilidades e actitudes positivas que favorezan a desistencia delituosa

Aquelas persoas que están interesadas en colaborar co Movemento  APES, poden facelo achegando os seus coñecementos e experiencia.

No caso de empresas, asociacións e outros tipos de entidades, poden participar en tres ámbitos distintos:

Creando Rede. Facendo un bo uso dos recursos naturais e sociais e establecendo unha estreita colaboración baseada en en a transparencia e a solidariedade.

Financiamento. Apadriñando algún dos nosos programas ou a través de apoio e respaldo institucional.

Participando en noso proxecto Voluntariado desde dentro, destinado a persoas recluídas.

 

Queremos coñecer a túa opinión sobre este proxecto. Dedícasnos 1 minuto?

 

MATERIAIS RELACIONADOS
Documentos

Vídeos

Imaxes
  • 1 de 12